کالای فیزیکی

رویکردها و طرح‌های آمریکایی درباره ایران (با اصلاحات و اضافات کامل)

رویکردها و طرح‌های آمریکایی درباره ایران (با اصلاحات و اضافات کامل)
کالای فیزیکی

رویکردها و طرح‌های آمریکایی درباره ایران (با اصلاحات و اضافات کامل)

۲۳٫۴۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

کتاب رویکردها و طرح‌های آمریکایی اولین بار در سال 1385 در 5 فصل و 220 صفحه به زیور طبع آراسته شد و بعد از آن دو بار نیز تجدید چاپ گردید. در این کتاب یک فصل به گرایش‌ها و نگرش‌های کلی امنیت ملی آمریکا اختصاص یافته بود و در سه فصل دیگر آن سه رویکرد اصلی آمریکایی درباره ایران یعنی: رویکرد جنگ نرم، رویکرد تقابل‌گرایی و رویکرد تعامل‌گرایی بررسی گردیده بود که در این میان رویکرد جنگ نرم با استقبال بسیار زیادی مواجه شد. در این فصل از کتاب رویکردها، طرح‌ها و راهبردهای ارائه‌شده از سوی مهم‌ترین مخازن و اندیشکده‌های تصمیم‌ساز آمریکایی درباره جنگ نرم علیه ج.ا.ایران مورد بررسی قرار گرفته بود که اتفاقاً انتخابات دهم و وقایع پس از آن، ابعاد و زوایای طرح‌ها و رویکردهای تبیین‌شده در کتاب را بیش از پیش نمایان ساخت و اهمیت روشنگری‌های انجام‌شده در این کتاب را صد چندان نمود و همین امر منجر به استقبال گسترده از کتاب گردید و شاید بتوان گفت مستندات گردآوری‌شده در این کتاب که سه سال قبل از وقایع انتخابات نگاشته شده بود و مقایسه آن با این وقایع خود سند گویایی بر مداخله‌های برنامه‌ریزی‌شده آمریکایی‌ها در امور داخلی ایران می‌باشد.
گسترش طرح‌ها و پروژه‌های آمریکایی درباره کشورمان و طمع مجدد آنها به‌خصوص پس از انتخابات دهم برای بازگشت به دوران پیشین سلطه بر ایران عزیز، اهمیت روشنگری درخصوص رویکردها، طرح‌ها و پروژه‌های آمریکایی که در مراکز و اندیشکده‌های تصمیم‌ساز و صاحب نفوذ در سیاست خارجی و تحت نفوذ صهیونیست‌ها ساخته و پرداخته می‌شود، را صد چندان نموده است. بر همین اساس، نویسنده و انتشارات ابرار معاصر تصمیم گرفتند با بررسی رویکردها، طرح‌ها و پروژه‌های پس از سال 1385 و به‌خصوص پس از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری روشنگری در این خصوص را تداوم بخشند.
کتاب جدید رویکردها و طرح‌های آمریکایی درباره ایران، نسبت به کتاب قبلی (سال 1385) متنوع‌تر و گسترده‌تر می‌باشد. در این کتاب در یک بخش تحت عنوان «بنیان‌ها و روندهای جریان‌ساز آمریکایی» پنج فصل: نیروها، گفتمان‌ها، نقش کانون‌های تصمیم‌ساز در سیاست خارجی آمریکا، نیروها و عوامل مؤثر در روابط ایران و آمریکا، گزینه‌ها و روش‌های بنیادین آمریکایی در مقابل ایران، بررسی گردیده است. بنابراین به نسبت کتاب سال 1385، چهار فصل مهم به کتاب افزوده شده و از این جهت کتاب از غنای بالایی برخوردار گردیده است. بخش دوم کتاب تحت عنوان «مراکز و کانون‌های تصمیم‌ساز آمریکایی»، شامل 16 فصل است که به تفکیک طرح‌ها و پروژه‌های مهم‌ترین و اصلی‌ترین مراکز و اندیشکده‌های تصمیم‌ساز آمریکایی درباره ایران با رویکردهای اصل جنگ، تغییر از درون، بازدارندگی و سازش مورد بررسی قرار گرفته است و از این جهت نیز کتاب به نسبت سال 1385 یازده فصل بیشتر داشته و از عمق و گستردگی بسیار بیشتری برخوردار است.
کتاب جدید در نوع خود مجموعه‌ای کامل از رویکردها، طرح‌ها و پروژه‌های آمریکایی درباره ایران می‌باشد که امید است بتوانیم هراَزچندگاهی، ضمن پوشش دادن مراکز و اندیشکده‌های بیشتری جدیدترین طرح‌ها و پروژه‌های آمریکایی درباره ایران را تحلیل و بررسی نمائیم. امیدواریم این کتاب بتواند بار دیگر به منبعی درخور برای علاقه‌مندان مسائل ایران و آمریکا تبدیل شود.