کالای فیزیکی

کتاب آمریکا (۱۱) (ویژه مسائل داخلی آمریکا)

 کتاب آمریکا (۱۱) (ویژه مسائل داخلی آمریکا)
کالای فیزیکی

کتاب آمریکا (۱۱) (ویژه مسائل داخلی آمریکا)

۱۶٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

مروری بر متون فارسی موجود دربارة ایالات متحده نشان میدهد در کنار آثار تاریخی‌ای که وقایع مهم داخلی یا خارجی این کشور را شرح میدهند، بیشتر این متون به سیاست خارجی و نقش این دولت در سیاست بین‌الملل اختصاص دارند و خوانندة ایرانی را با مسائل داخلی، به‌ویژه مسائل اجتماعی آن آشنا نمی‌کنند. کتاب حاضر به‌منظور رفع این نقیصه، در نُه مقاله تهیه شده است: