کالای فیزیکی

کتاب امنیت در قفقاز جنوبی

کتاب امنیت در قفقاز جنوبی
کالای فیزیکی

کتاب امنیت در قفقاز جنوبی

۱۴٫۲۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

کتاب «امنیت در قفقاز» در یک مقدمه و هشت فصل تألیف شده است. در این کتاب کوشیده شده است با استفاده از منابع مختلف به تحلیل مقوله امنیت، وضعیت امنیتی و ریشه‌های ناامنی در قفقاز، دیدگاه کشورها در مورد امنیت در قفقاز، مدل‌های پیشنهادی برای امنیت در قفقاز، وضعیت انواع ناامنی سیاسی، نظامی، ارتباطی، اقتصادی، هسته‌ای و غذایی در قفقاز، تأثیر سازمان‌های منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و جهانی در امنیت قفقاز، نمودهای  ناامنی در قفقاز، نیروهای حافظ صلح در قفقاز و ریشه‌یابی عوامل ناامنی در قفقاز براساس مدل پیتر هاگت، تأثیر انقلاب‌های رنگین بر امنیت قفقاز و امنیت قفقاز پس از حادثه یازدهم سپتامبر و... پرداخته شود. در کتاب حاضر سعی بر آن است که با استفاده از منابع مختلف تحقیق،‌ از جمله اینترنت و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، تصویر جامعی از مسئله مهم امنیت در قفقاز ارائه گردد. ضمناً کوشیده شده است در هر فصل و همچنین در فصل آخر با نتیجه‌گیری از مبحث، راهکارهایی در مورد امنیت در قفقاز ارائه شود. با توجه به جدید بودن بسیاری از مباحث، از لحاظ منابع به‌ویژه کتاب محدودیت‌های فراوانی وجود داشت و نویسنده کوشیده است از یک دهه پیگیری تقریباً روزانه اخبار منطقه، این خلأ را پر کند.